Vážení golfisté, sportovní přátelé.

Čeká nás čeká další sezona, ve které budeme hrát jedenáct turnajů Lázeňské senior golf tour 2019. Bude to již 11. ročník a hrát se bude na devíti hřištích v Čechách a dvou v Bavorsku. Závěrečný turnaj se bude hrát na Dýšině jako dvanáctý s canon startem a nebude mít vliv na konečné pořadí.

Věkové kategorie ani systém hry se pro letošní ročník nemění. Ceny za green fee zůstaly na loňské úrovni. U jednotlivých turnajů v kalendáři jsou uvedeny ceny pro každý turnaj.

V letošní sezoně chceme zajistit maximálně možnou plynulost hry. Proto dochází ke změně v sestavování startovní listiny a to podle aktuálního HCP. případné změny jsou v pravomoci garantů (ředitelů turnajů). Navíc se zaměříme na nešvar v podobě neomluvené neúčasti po zveřejnění startovní listiny. Omluvy budou přijímat pouze garanti (ředitelé turnaje) , při neomluvené neúčasti budou tito hráči (hráčky) při dalším turnaji automaticky zařazeni na konec startovní listiny. Prosíme všechny, aby nic z výše uvedeného neřešili přes recepce klubů apod. Telefonní kontakt a email na garanta je na těchto stránkách v záložce Kontakty.

Dále doporučujeme sledovat záložku Aktuality z turnajů, kde budou zvěřejněny i všechny novinky.

Vám všem hezkou a úspěšnou hru v roce 2019.

Za organizační výbor LSGTStanislav Jánský

Podmínky účasti v LSGT

Tour je určena přednostně členům zúčastněných klubů, které poskytují hřiště.

Seniorský věk dosažený v roce 2019. Muži 50 let,ženy 50 let.

Domovské členství v některém zúčastněném klubu. Uhrazení fee na hřišti, kde není hráč členem, a vkladu do 30 min. před osobním startovním časem. Neuplatňují se žádné slevové karty ani členství v jiných golfových společenstvích.

Tour je především určena členům zúčastněných klubů Tour, členům ČGF a hráčům, kteří splňují podmínky dle těchto propozic.

Účastníci Tour

Royal Golf Club Mariánské Lázně

Golf Club Karlovy Vary

Golf Club Františkovy Lázně

Golf Club Cihelny

Golf Club Sokolov

Golf Club Kynžvart

Greensgate Golf Club

Golf Klub Darovanský Dvůr

Golf Club Alfrédov

Golf Club Stiftland

Golf Club Fahrenbach

Organizace Tour

-přihlášení:

Zájemci o hru v Tour se mohou přihlásit na www.cgf.cz nejpozději 2 dny před termínem příslušného turnaje do 12.00 hod.

-účast na turnaji:

Maximální počet hráčů určí hřiště. V případě, že počet přihlášených hráčů překročí kapacitu hřiště, počet přihlášených se sníží takto: nejprve se vyřadí hráči s nedomovským členstvím v některém z klubů zařazených do Tour, následně se v turnaji ponechají pouze hráči dle pořadí aktuálního žebříčku Tour v kategorii brutto mužů i žen v poměru přihlášených mužů a žen, a to bez ohledu na výši HCP a pouze do počtu naplnění kapacity hřiště.

V případě nenaplnění kapacity hřiště lze doplnit počet hráčů v turnaji i hráči z jiných klubů.

Za sestavení startovní listiny zodpovídají garanti z jednotlivých klubů.

Startovní listina bude umístěna 1 den před startem od 17,00 hod. na serveru ČGF.

-poplatky

Greenfee na všech hřištích určí pořadatel. Na zahraničních hřištích odpovídající nebo dohodnutá hodnota v EUR. Snížený vklad-startovné je 100.00 Kč na každém turnaji. Stravování ani občerstvení není zajištěno.

-závěrečný turnaj:

Pořádáním závěrečného turnaje Tour 2019 s Canon startem je pověřen Greensgate Golf Club na Dýšině v termínu 16. září 2019.

Do tohoto turnaje se mohou přihlásit jen hráči a hráčky, kteří mají nejméně šest výsledků z předchozích turnajů. V případě přeplnění kapacity přihlášených hráčů do turnaje, bude počet hráčů upraven dle aktuálního žebříčku brutto mužů a žen. Po turnaji bude raut, slavnostní vyhlášení výsledků celé Tour a předání cen nejlepším hráčům a hráčkám.

Technická ustanovení:

Hraje se na úpravu HCP, podle pravidel The Royal and Ancient of St.Andrews a místních pravidel jednotlivých hřišť.

Muži hrají ze žlutých odpališť, ženy z červených.

Startovní listinu zajišťují garanti dle svého uvážení.

Start obvykle v 9.00 hod. s tím, že soutěžní výbor může změnit čas startu podle aktuálních podmínek a počtu přihlášených hráčů. Start postupný, kromě posledního turnaje, kdy bude Canon start.

Použití carts a měřících přístrojů je povoleno. O použití carts rozhodne GC.

Hrací systém

~ kategorie:

Muži:věk. kategorie 50 až 64 stableford netto a brutto. HCP 0 až 54.
věk. kategorie 65 + stableford netto a brutto. HCP 0 až 54.
Ženy:věk. kategorie 50 až 64 stableford netto a brutto. HCP 0 až 54.
věk.kategorie 65 + stableford netto a brutto. HCP 0 až 54.

~ druhy soutěží:

Soutěž jednotlivců - součet 5-ti nejlepších výsledků netto a brutto v kategorii mužů a žen.

Soutěž klubů - součet 5-ti nejlepších dosažených netto výsledků jednotlivých klubů z každého turnaje. Hodnotí se vždy 5 nejlepších odehraných výsledků hráčů a hráček s HCP do 36 v daném turnaji za jednotlivý klub.

~ výsledky:

Výsledky jednotlivých turnajů nebudou po ukončení turnaje vyhlašovány, ale budou k dispozici na serveru ČGF. Průběžné výsledky jednotlivých kategorií najdete v záložce Žebříčky tour.

Ve všech soutěžích je v případě rovnosti bodů rozhodující pořadí v žebříčku.

Konečné výsledky soutěže budou vyhlášeny po ukončení posledního turnaje.

~ ceny:

Pouze pro hráče zúčastněných klubů.

Putovní pohár pro vítězný golfový klub.

Ceny pro první 3 muže a 3 ženy celé Tour v kategoriích netto.

Ceny pro první 3 muže a 3 ženy celé Tour v kategoriích brutto.

Každý z účastníku Tour může získat jen jednu cenu. Přednost má lepší umístění.